Professor Bas Bloem, medisch directeur van het Parkinson Center Nijmegen (ParC), afdeling Neurologie Radboud Universiteit Nijmegen Medisch Centrum:

De meeste patiënten vinden het steeds moeilijker om een actief leven te leiden. Dans is een zeer interessante manier om mensen met Parkinson meer te laten bewegen. Allereerst omdat het een zeer plezierige manier van bewegen is. Ten tweede omdat het een heel sociale manier van bewegen is – dansen doe je immers meestal samen met anderen! En ten derde – en dit is uniek voor dansen – omdat het een compleet andere manier van bewegen is. Via dans worden vanuit een doordacht programma systematisch bewegingen aangeleerd. Bovendien kunnen veel Parkinsonpatiënten beter bewegen door goed mee te bewegen met de ritmes van zowel de dans als de begeleidende muziek. Op een dergelijke manier opnieuw leren bewegen, lijkt door patiënten makkelijker te worden opgepakt, omdat patiënten voor het dansen alternatieve (en nog goed functionerende!) motorische programma’s kunnen inzetten.”