Nieuws

Het afgelopen jaar hebben we bij Dance for Health hard gewerkt aan een verdiepingsslag van ons educatieprogramma voor docenten, een ontwikkeling die nooit af zal zijn. In samenwerking met onze docenten en dansers en de inbreng van professionele experts hebben we onze visie  en methode nog duidelijker omschreven: wat uniek en speciaal is aan ons programma.

We benaderen het gehele individu vanuit de danskunst, waarbij onze danser centraal staat en bron is voor vernieuwing en ontwikkeling.

Marc Vlemmix, initiator van Dance for Health, verantwoordelijk voor artistiek onderzoek en ontwikkeling, heeft in samenwerking met dans- en gezondheidsexpert  Danielle Teale, een vernieuwd opleidingsprogramma voor docenten ontwikkeld. Danielle heeft bij the Englisch National Ballet het parkinson dansprogramma vorm gegeven en is sinds vorig jaar als artistiek adviseur verbonden aan onze organisatie.

De vernieuwde opleiding bestaat uit een driedaagse basistraining. Naast deze basistraining bieden we ter inspiratie terugkomdagen aan voor het hele docententeam, met masterclasses door choreografen als Itamar Serrussi en Krisztina de Chatel, en repertoire vanuit onze hoofdpartners ScapinoBallet Rotterdam en Het Nationale Ballet. Docenten in opleiding draaien mee met ervaren docenten en krijgen individuele mentoring. Zo kunnen we ons streven naar een hoge kwaliteit van het lesprogramma waarmaken en kunnen we al onze dansers een artistieke ervaring bieden die creatief, veilig en bovenal leuk is!


Afgelopen weekend is het tweede opleidingstraject gestart onder leiding van Danielle Teale.

In de opleiding kwamen de drie pijlers van ons programma aan bod, met een focus op danskunstenaarschap en de ontwikkeling van artistieke integriteit en creatief denken bij docenten.

1. Theoretische kennis
Wat is Parkinson?
Laura Daeter, 
executive consultant and nurse practitioner at Erasmus MC.
De uitdagingen en praktische oplossingen bij de ziekte van Parkinson.
C-Roy Nimako, fysiotherapeut.

2. Didactische en pedagogische vaardigheden
Voorbeeld les, de structuur van een les,  en de ondersteunende rol van mentoren.
Danielle Teale, Wilma Vreeling en Annemarie Labinjo van der Meulen.

3. Artisticiteit
Hoe creativiteit en dans als bron voor lichamelijke expressie kan worden gebruikt.
Danielle Teale en Marc Vlemmix.

Het opleidingstraject omvatte naast Danielle en Marc bijdragen van deskundige professionals uit zowel de dans als de medische wereld. Vanuit het kernteam Dance for Health hebben Rosan Chinnoe en Ankie Til achtergrondinformatie, filosofie en werkwijze van de organisatie gedeeld.

We zijn blij met de positieve energie en de enthousiaste reacties van onze nieuwste dansdocenten. Echt gelukkig worden we als we met dansdocenten kunnen werken, die bereid zijn zichzelf open en kwetsbaar op te stellen om zo onze dansers te motiveren en te inspireren in alle lessen verspreid over het land. Onze dansers kunnen door de vernieuwde opleiding nog beter de waarde van dans ervaren, als een manier om je artistiek te kunnen uitdrukken en je vrij voelen. We benaderen onze dansers als kunstenaars en de lessen richten zich op het stimuleren van hun unieke manier van bewegen en dat zijzelf op een authentieke wijze vorm kunnen geven aan hun persoonlijke dansavontuur.