Huis voor Dans & Gezondheid

Sinds 2016 heeft Dance for Health in Rotterdam het Huis voor Dans & Gezondheid. Binnen dit kenniscentrum wordt gewerkt aan de verbetering en verdere ontwikkeling van de dansprogramma’s en artistiek onderzoek naar de toegevoegde waarde van dans binnen de gezondheidszorg.

Huis voor Dans & Gezondheid

  • Artistiek onderzoek
  • Methode ontwikkeling
  • Samenbrengen van kennis & expertise
  • Co-creatie

Stilstand is achteruitgang. Als we niet blijven ontwikkelen en prikkelen dan verwordt een dansles tot een herhaling van bewegingen, oefeningen en verliest het zijn effectiviteit. Nieuwe impulsen zijn nodig om dansers uit hun comfortzone te halen en hun creativiteit verder te stimuleren. De docent geeft de danser richting in het artistieke proces, begeleidt hen in improvisatieoefeningen, waarbij het de danser zijn eigen beweging vindt.

Uit deze noodzaak is het Huis voor Dans en Gezondheid geboren. Een kennisplatform waarin artistiek onderzoek plaatsvindt met én door experts, dansdocenten en dansers die elkaar niet alleen treffen in de wekelijkse lessen, maar ook in onderzoeksprogramma’s.In het huis is onderzoek niet iets dat zich achter de schermen afspeelt en een hoge mate van abstractie kent, maar is concreet, actief, zichtbaar, toegankelijk en direct toepasbaar.

Centraal staan onze dansers, en in nauwe samenwerking met verschillende choreografen en andere experts uit de dans en zorg, kunnen we nieuwe ervaringen opdoen en kennis verzamelen die ten goede komt aan alle mensen met een chronische bewegingsbeperking. Ruim baan voor ieders eigen creativiteit: het beste medicijn tégen angst en vóór het ontdekken van een nieuw perspectief. Een perspectief van mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Een vrijplaats voor zowel de medisch expert als de kunstenaar. Een huis voor uitwisseling en samenwerking tussen de artistieke en medische wereld, die vanuit eenzelfde overtuiging en ambities werken. Vanuit verschillende invalshoeken wordt dezelfde onderzoeksvraag bekeken. De focus ligt op de danser en de ontwikkeling van zijn of haar creatieve vermogen om zo op fysiek, psychisch en sociaal vlak een letterlijk en figuurlijke stap vooruit te zetten.

Nieuws

Onderzoek

In maart 2018 is kwam een groep van (inter)nationale experts bij elkaar in Rotterdam om daar samen met de dansers van Dance for Health onderzoek te doen naar de effectiviteit van bepaalde methodes uit de danswereld bij chronische bewegingsbeperkingen.

Monica Gillette, verbonden aan het theater en de universiteit van Freiburg (Duitsland) zei hierover:

“I must tell you that my body is curious about everything and I: I am body.”
–Emio Greco

“I came across this quote in 2006 and have held onto it like a compass for when I am lost in existential questions. It reminds me to not forget my body when confronted by topics I don’t understand. It captures the engine I feel in me when I dance in the studio and it captures the essence of what I want to ignite in others when I teach.

This type of physical curiosity drove our work when we gathered in Rotterdam at Dance for Health in March 2018. For this meetings of experts, we had two aims: to further experiment with a variety of approaches to dancing with movement disorders and to cultivate a reflection process that could capture the knowledge and impact as we uncovered it. We were a mixed group with a range of backgrounds. Some were dealing with movement disorders. Some not. Some had decades of dance experiences. Some none. But all of us possessed an expertise developed either through training and profession or via the first-hand experience of dealing with a movement disorder. Dance was our platform for questioning and experimentation and the studio was our space for research. We were all the subjects of our own research.”

Vanuit dit startpunt is een week gewerkt met de zogenaamde scores, om te kijken welk effect dit heeft op mensen met Parkinson, MS en Reuma.

Experts

Marc Vlemmix

Initiator Dance for Health

Rosan Chinnoe

Organisatie & Bedrijfsvoering

Fenna Schaap

Projectcoördinator

Danielle Teale 

Artistiek adviseur

Annemarie Labinjo 

Hoofd docent Dance for Health

C-Roy Nimako

Fysiotherapeut

Francesca Peniguel

Dansdocent Dance for Health

Itamar Serussi 

Choreograaf

David Leventhal 

Dance for PD New York

Sara Houston

Onderzoeker aan de University of Roehampton, Londen

Monica Gillette

co-artistic director van onderzoeksprogramma’s van theater Freiburg en Freiburg University

Kiki Gale

Dance for Parkinson’s Partnership UK

Nicole Rust

Scapino Academy

Partners