Overige leslocaties

Naast de leslocaties onder eigen beheer met gecertificeerde Dance for Health-docenten worden er op diverse plaatsen in Nederland lessen gegeven welke gebaseerd zijn op de Dance for health-lesmethode.