Hoofdpartners

Scapino Ballet Rotterdam 

Werkt als hoofdpartner van het eerste uur mee aan inhoudelijke verrijking van de dansprogramma’s, het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het huisvesten van wekelijkse lessen voor Parkinson in Rotterdam.

Scapino gelooft in de universele kracht van dans, waarbij één beweging soms meer uitdrukt dan duizend woorden. Scapino spiegelt zich nog steeds aan de oprichtingsdoelstelling in 1945: zoveel mogelijk mensen inspireren en verwonderen door dans. Scapino Ballet Rotterdam, een van de toonaangevende professionele dansgezelschappen in Nederland, onderkent de maatschappelijke waarde van dans. In samenwerking met Dance for Health doet Scapino onderzoek naar dans en gezondheid en zorgt voor de artistieke inbreng in de samenwerking met als streven ook Scapino dansers en choreografen te inspireren.

www.scapinoballet.nl

Introdans 

Werkt als hoofdpartner mee aan het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het huisvesten van wekelijkse lessen voor Parkinson in Arnhem.

www.introdans.nl

ParkinsonNet 

Werkt als hoofdpartner mee aan het onder de aandacht brengen van de dansprogramma’s voor Parkinson onder professionals uit de zorgsector. 

www.parkinsonnet.nl 

Nationaal MS Fonds

Werkt als hoofdpartner mee aan het onder de aandacht brengen van de dansprogramma’s voor MS onder een breder publiek. 

www.nationaalmsfonds.nl

Internationaal

Dance for PD (Verenigde Staten)

Werkt als internationale hoofdpartner mee aan de ontwikkeling van dansprogramma’s voor Parkinson en aan zichtbaarheid geven van de effecten van dans op de gezondheid wereldwijd. 

Dance for PD® is the Mark Morris Dance Group’s acclaimed, research-backed global program that invites people with Parkinson’s and their families to transform their lives through dance. With our award-winning flagship program in New York City as a hub, we offer group classes, best-in-class teacher training, mentoring and certification, and comprehensive media resources while supporting an international network of partners in more than 25 countries. Our mission is to provide empowering, life-enhancing opportunities that encourage people with Parkinson’s to celebrate creativity, community, movement and music. Dance for PD is proud to provide on-going professional development and mentoring for Dance for Health’s network of teachers, and has been a Dance for Health global partner since 2012, when Dance for Health founder Marc Vlemmix first participated in a Dance for PD training in Brooklyn, NY.

www.danceforparkinsons.org

Step Up for Parkinson’s (Malta)

Werkt als internationale hoofdpartner mee aan zichtbaarheid geven van de effecten van dans op de gezondheid wereldwijd. 

www.stepupforparkinsons.com

Culturele partners

De Dutch Don’t Dance Division

De Dutch Don’t Dance Division werd in 1996 opgericht door artistiek leiders Rinus Sprong en Thom Stuart. De Dutch Don’t Dance Division is een dansgezelschap uit Den Haag dat zich niet gemakkelijk in een hokje laat plaatsen.

De Dutch Don’t Dance Division heeft als doelstelling het bevorderen van de dans in al zijn facetten, bij een zo breed mogelijke doelgroep, zowel op het gebied van de actieve als de passieve cultuurparticipatie. Het werken met, en uitwisselen van ervaring en kennis van professionele dansers, dansvakstudenten en amateursdansers, kinderen en ouderen met verschillende culturele achtergronden. Het ontwikkelen van danstalent door advies en coaching, en het bevorderen van doorstroming van het amateurdansveld, naar dansvakopleiding, naar werkveld. Het bereiken van een zo breed mogelijk, nieuw publiek voor de dans, door toegankelijke voorstellingen en activiteiten te organiseren. Het onderzoeken, uitwisselen van kennis en behouden van het erfgoed van de Nederlandse dans.

De Dutch Don’t Dance Division vindt het initiatief van Dance For Health van groot belang, daarom stellen zij graag hun oefen studio’s belangeloos ter beschikking aan Dance For Health.

www.ddddd.nu

Nationale Ballet 

www.operaballet.nl

Club Guy & Roni

Club Guy & Roni is een internationaal dansgezelschap uit Groningen, dat samenwerkt met acteurs en muzikanten om de podiumkunsten te vernieuwen. Club Guy & Roni ziet dat de wereld op nieuwe manieren op ons afkomt: in een kakofonie van beeld en geluid, van feiten en fake news. Daarom vertellen deze dansers hun verhalen in een nieuwe taal. Ze gooien dans in de blender met toneel, muziek, video… en laten je alle hoeken van het theater zien.

 

www.clubguyandroni.nl

Medische Partners

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

www.maasstadziekenhuis.nl

Havenpolikliniek Rotterdam 

www.havenpolikliniek.nl

Erasmus MC Rotterdam 

www.erasmusmc.nl

VUmc Amsterdam

www.vumc.nl

Groenhuysen Roosendaal

www.groenhuysen.nl

WoonZorgcentra Haaglanden

www.wzh.nl

Wij krijgen financiële steun van

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

www.vsbfonds.nl

Stichting Zorg & Zekerheid

Iedereen heeft recht op Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid is een regionale zorgverzekeraar die dicht bij de mensen staat. Met de juiste zorg op de juiste plek, maar ook met maatschappelijke initiatieven die de samenleving socialer en daarmee gezonder maken. Het is onze overtuiging dat goede zorg en gezondheid alleen samen met anderen tot stand komt. Daarom ondernemen we tal van initiatieven met regionale organisaties. Zorg en gezondheid gaat verder dan alleen de beste behandeling. Gezonde voeding, voldoende beweging, ontspanning, zingeving en verbinding binnen een gemeenschap. Ze dragen allen bij aan de kwaliteit van ons leven.

Met de Stichting Zorg en Zekerheid maken we ruimte voor innovatie in de gezondheidszorg. Hiermee dragen we bij aan de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg, voor iedereen. Projecten die niet via de reguliere weg gefinancierd kunnen worden, krijgen zo een kans. Meer informatie over de Stichting Zorg en Zekerheid is te vinden op onze website www.zorgenzekerheid.nl/stichting.

www.zorgzekerheid.nl

Hiernaast ontvangt Stichting Dance for Health giften van particuliere donateurs en ‘vrienden van de stichting’ uit het Danspartner programma.

Partner locaties

ANBI

ANBI
Stichting Dance for Health heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Hierdoor worden voor donateurs bepaalde giften aftrekbaar voor de belasting.
Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen verwacht de Belastingdienst van alle ANBI-instellingen dat zij diverse gegevens openbaar maken via hun website: klik hier voor ons beleidsplan, de ANBI gegevens, en jaarrekening.

Ook donateur of partner worden? Kijk op www.danceforhealth.nl/danspartner of mail naar info@danceforhealth.nl