In PUUR toont choreografe Krisztina de Châtel het resultaat van een intensief werktraject van meerdere weken met een groep dansers met de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose (MS) en reuma.
Op muziek van Astor Piazolla en met kostuums van Aziz Bekkaoui wordt fysieke inspanning, schoonheid en emotie samengebracht in een unieke en eigenzinnige dansvoorstelling.

Choreografe De Châtel laat zich graag inspireren door mensen die je niet direct in een dansvoorstelling verwacht. Zo werkte zij met vuilnismannen (Zooi), brandweermannen (BRAND!) en stratenmakers (ÚT OET)). Ook maakten mensen met een psychische achtergrond hun debuut op het podium in de voorstelling Onderstebavo. Gebruikmakend van de eigenheid van haar dansers creëert zij steeds weer krachtige voorstellingen.

foto ©danceforhealth
In PUUR werkt ze met mensen met de ziekte van Parkinson, MS of reuma. Beperkingen dagen De Châtel uit om te zoeken wat wel mogelijk is; juist vanuit die beperking wordt schoonheid geboren. PUUR prikkelt bij de performers zowel lichaam, geest als verbeeldingskracht.

De Châtel en Dance for Health

PUUR is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Stichting Dance for Health. Onder het motto ‘Change people’s life through movement’ heeft de organisatie een dans- en bewegingsmethode ontwikkeld waarmee sinds 2013 een bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een chronische bewegingsbeperking. Alle performers uit de voorstelling dansen mee in de wekelijkse lessen van Dance for Health, die verspreid over het land plaatsvinden.

Initiator van Dance for Health Marc Vlemmix, in 2010 gediagnostieerd met Parkinson, is nauw betrokken bij het artistieke proces van De Châtel en de Dance for Health dansers en zal zelf ook een bijdrage leveren in de voorstelling die geïnitieerd is door De Châtel.

Ziekte van Parkinson, MS en reuma

Bij mensen met een chronische bewegingsbeperking worden vaardigheden als balans, kracht, coördinatie, houding en flexibiliteit aangetast. Dansen levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven. Een belangrijke factor bij het succes van de dansmethode van Dance for Health is dat het over meer gaat dan alleen een fysieke inspanning, ook verbeeldingskracht, schoonheid en emotie zijn belangrijke dragers van de filosofie van de organisatie. Werken met De Châtel brengt voor de dansers al deze elementen samen in één unieke productie.

De voorstelling PUUR was 15 juni te zien in de Rotterdamse Schouwburg en 23 juni in Westerkerk, Amsterdam.